woensdag 31 oktober 2012

Leesproblemen voortaan op www.wfa.nl

Op 26 oktober is de nieuwe website van het Westfries Archief gelanceerd. Voortaan kunt u op www.westfriesarchief.nl de leesproblemen vinden en daar reacties achterlaten.

maandag 24 september 2012

Leesprobleem van de maand september


Vrijwilligers, bezoekers en medewerkers komen in de stukken die zij raadplegen nogal eens onleesbare woorden of zinnen tegen. Na lang staren, vergelijken en proberen kan een frisse blik de oplossing bieden.

Het leesprobleem van de maand september komt uit DTB Enkhuizen 70. Het zijn twee leesproblemen uit het huwelijksafkondigingenboek over de periode 1640-1648.


Het eerste leesprobleem gaat over de afkondiging voor het huwelijk tussen Remmet Remmetsz en Antjen Melchers. Boven het patroniem van de bruidegom staat mogelijk het beroep van de bruidegom, maar wat staat er precies?
Het tweede leesprobleem gaat over de afkondiging voor het huwelijk tussen Lubbert Theijsz en Angeniet Jans, ook in 1636. De woonplaats van de bruidegom is moeilijk leesbaar. Weet u wat hier staat?
Kunt u een van beide leesproblemen oplossen? Laat dan hieronder een reactie achter 

woensdag 22 augustus 2012

Leesprobleem van de maand augustusDe akte, oud-notarieel archief inv.nr.: 2299
Het leesprobleem van de maand augustus komt uit het oud-notarieel archief. Een bezoeker kwam dit probleem tegen tijdens zijn onderzoek. Op 22 december 1691 maakt notaris Cornelis Kos te Hoorn een akte op. 

De akte gaat over de verdeling van de erfenis van Meijnard Klapmuts. Op verzoek van Joris Pietersz. Oud legden twee getuigen een verklaring af. Deze getuigen waren Tijs Pietersz. Kees en Sijmon Pietersz. Groot. De getuigen en Joris woonden allen in Westerblokker. De getuigen verklaarden dat Joris en zijn vader Pieter Pietersz. Oud eerlijke lieden waren. Ook verklaarden de getuige dat Joris een goede vriend was van Meijnard Klapmuts. 

Detail met daarin de omschrijving van de vriendschap tussen Meijnard en Joris.
Om aan te geven hoe de relatie was tussen Joris en Meijnard vertelden de getuigen dat Joris een ‘een speciael ? of goede gealieerde vrient van Meijnard Klapmuts is geweest’.

Wat staat hier?

Weet u wat er op de plek van het vraagteken moet staan, en wat dit woord betekent? Laat dan hier uw reactie achter.

woensdag 18 juli 2012

Leesprobleem van de maand juli


Het leesprobleem van deze maand komt uit DTB Enkhuizen 42. Hierin staan de oudste huwelijksafkondigingen van Enkhuizen. Het boek loopt van 1577 tot 1598.
Als een stelletje wilde trouwen moest het huwelijk eerst worden afgekondigd. Dit gebeurde in de (gereformeerde) kerk of op het stadhuis. Ieder huwelijk werd drie maal afgekondigd op drie zondagen. Alle gezindten waren verplicht om hun huwelijk te laten afkondigen. Als er tijdens de afkondigingen geen bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk waren dan mocht het paartje trouwen.

Een overzicht van het boek, het leesprobleem staat bovenaan de linkerpagina.
In het huwelijksafkondigingenboek werd genoteerd van wie het huwelijk werd afgekondigd, waar de trouwlustigen woonden en waar zij vandaan kwamen. Soms staat ook het beroep genoteerd. In het boek werd in de kantlijn bijgehouden of het huwelijk ook daadwerkelijk gesloten was. Tevens werd bijgehouden of het paar een attestatie had gekregen om elders te mogen trouwen.

Het leesprobleem staat linkboven.

In de vroege periode werd alleen het jaar genoteerd en niet de maand en de dag van de afkondiging. Zo ook in 1578. De eerste afkondiging van de linkerpagina is die van Pouwels Wijllemsz. met Beerenthen Luijtges. Beerenthen kwam uit Sneek en Pouwels woonde op het Zuideinde. Hun drie geboden werden ongehinderd afgekondigd en in de kantlijn staat dan ook ‘getrout’.

Detail: het leesprobleem staat direct achter 'Wijllemsz'.
Achter de naam van Pouwels staat het leesprobleem. Waarschijnlijk is het een beroep, maar het zou ook nog herkomstnaam of familienaam kunnen zijn. Kunt u wel lezen wat hier staat? Plaats dan een reactie!

maandag 18 juni 2012

Leesprobleem van de maand juni


Het leesprobleem van deze maand komt uit DTB Enkhuizen 4. Dit is het doopboek van de gereformeerde kerk van Enkhuizen met de dopen van 1593 tot 1615. In het boek staan 5 kolommen. In de eerste kolom staat de doopdatum, dan volgt de naam van de dopeling, de naam van de vader, de naam van de moeder en in de laatste kolom staat de naam van de getuige. Soms staat in deze kolom de afkorting Pr.. Dit betekent pater; vader. De vader was dan de getuige. De moeder kon ook de getuige zijn, dat staat er Mr.. Dit betekent mater; moeder.
Overzicht van twee bladzijden uit het doopboek, linksonder staat de doop van Meijnert.

Op 1 december 1602 werd Meijnert gedoopt. Zijn vader was Pieter Tijmans, hij was ook de getuige. De naam van de moeder van Meijnert is moeilijk leesbaar. Haar patroniem was Jiwert, maar wat was haar voornaam?

Meijnert werd op 1 december gedoopt.

Detail van de doopinschrijving, wat staat er?

 Weet u het? Laat dan hier uw reactie achter!

woensdag 16 mei 2012

Leesprobleem van de maand mei


Het leesprobleem van deze maand komt uit DTB Hoorn 84. Dit is een begraafboek uit Hoorn. In dit boek staan de overledenen genoteerd van de periode 1755-1816. Het is het begraafboek van de Grote Kerk. In het boek staan de datums van begraven en het grafnummer. De overledenen werden begraven in de kerk. Ook staan de door de kerkmeester ontvangen grafrechten in het boek genoteerd.

Twee pagina's uit het begraafboek, op de linkerpagina staat het leesprobleem.


Op 17 mei 1805 werd in de zuidzijde van de kerk in graf 195 iemand begraven. De nabestaanden van deze persoon betaalde de kerkmeester hier acht gulden voor. Helaas is de naam van de persoon niet zo duidelijk opgeschreven. De achternaam is Bakker, maar de voornaam is een rommeltje


Het leesprobleem is de inschrijving van boven.

Detail van het leesprobleem.
Kunt u dit rommeltje ontcijferen? Laat dan u reactie hier achter!

maandag 16 april 2012

Leesprobleem van de maand april


Het leesprobleem van deze maand komt uit DTB Sijbekarspel 7. Het is een klein boekje met daarin de huwelijksafkondigingen van 1599 tot 1638. Een aantal bladzijden van het boekje zijn beschadigd. Hierdoor zijn een aantal inschrijvingen onleesbaar of zeer moeilijk leesbaar.

De inschrijving van Aeriaen en zijn bruid
staat op de linkerbladzijde, 3e van boven.

Op een van deze beschadigde bladzijden staat de huwelijksafkondiging van Aeriaen Gerritsz. uit Leek met zijn bruid. De bruid van kwam uit Sijbekarspel. Het patroniem van de bruid is nog net leesbaar: Allerts. Maar wat is haar voornaam?


Kunt u de voornaam ontcijferen? Laat dan hier uw reactie achter!